Tupo hapa kusaidia.

Ungependa tushirikiane?

Tufanye mazungumzo

Je, unahitaji msaada wa mshirika?

Wasiliana na meneja wa mafanikio ya mshirika

Unahitaji msaada wa kutumia Ada?

Wasiliana na timu ya huduma kwa mteja
Kuna kitu kingine?
Wasiliana nasi

Tunachukulia kwa umakini majukumu yetu ya ushirika. Ikiwa una swali au taarifa kuhusu maadili, utekelezaji wa matakwa ya sheria, masuala ya kisheria, sera za kampuni, au watu na mahali pa kazi, tafadhali tumia nambari yetu ya simu. Utakuwa na chaguo la kutotambulika (anonymous).